Područja djelovanja

U obavljanju odvjetničke djelatnosti odvjetnik Boris Anišić usmjeren je prvenstveno na pružanje pravne pomoći s područja trgovačkog prava. Zbog toga je i njegov odvjetnički ured usko specijaliziran za zastupanje domaćih i stranih trgovačkih društava.

Taj rad obuhvaća obavljanje svih pravnih radnji od osnivanja trgovačkog društva i provođenja svih vrsta statusnih promjena na sudskom registru do radnog i ovršnog prava u svezi sa djelatnošću pravnih osoba.

Pored trgovačkog prava, posebno područje rada odvjetničkog ureda Anišić obuhvaća pravo na nekretninama. Odvjetnički ured obavlja sve pravne radnje iz područja zemljišno-knjižnog prava i prava na nekretninama od sklapanja predugovora, kupoprodajnih ugovora, uknjižbe prava vlasništva i sve druge radnje vezane uz nekretnine uključujući i pravni due diligence za pravne osobe.

U okviru pravnog zastupanja stranaka, odvjetnik Anišić zastupa pravne osobe u velikom broju ovršnih postupaka protiv pravnih i fizičkih osoba, a za što je formiran poseban ovršni odjel u okviru ureda. Odvjetnik Anišić zastupa pravne osobe i iz područja radnog prava što uključuje sve vrste pravnih savjeta te zastupanja trgovačkih društava u svim vrstama radnih sporova.

PODRUČJE PRAVA KOJIM SE URED BAVI:

Trgovačko pravo

 • obavljanje svih pravnih radnji pri osnivanju trgovačkih društva (društva s ograničenom odgovornošću, dioničkih društava i dr.)
 • obavljanje svih pravnih radnji pri upisu promjena u sudskom registru
 • izrada trgovačkih ugovora
 • izrada svih akata za trgovačka društva (Izjava o osnivanju, društveni ugovor, statut i dr.)
 • prijava tražbina u stečajnom postupku
 • savjetovanje vezano uz pravne poslove trgovačkih društava
 • zastupanje pred sudovima u svim vrstama postupaka za pravne osobe

Ugovorno pravo

 • izrada kupoprodajnih ugovora, darovnih ugovora, ugovora o najmu, ugovora o zakupu, ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju i drugih vrsta ugovora
 • savjetovanje vezano uz ugovore

Ovršno pravo

 • izrada prijedloga za ovrhu i provođenje ovrhe
 • zastupanje u ovršnim postupcima
 • sastavljanje pravnih lijekova u ovršnom postupku

Radno pravo

 • zastupanje pravnih osoba iz područja radnog prava
 • izrada ugovora o radu i ugovora o djelu
 • izrada managerskih ugovora

Zemljišno-knjižno pravo i stvarna prava na nekretninama

 • sastav predugovora i kupoprodajnih ugovora kod kupovine nekretnine
 • provođenje postupaka uknjižbe prava vlasništva
 • sastav prijedloga za upis prava vlasništva i drugih zemljišnoknjižnih prijedloga na osnovi kojih se odlučuje o brisanju, predbilježbi ili zabilježbi nekog prava
 • savjetovanje vezano uz pravna pitanja glede nekretnina

Kontakt

Odvjetnik Boris Anišić
Ilica 191b
10000 Zagreb

tel: ++385 1 23 12 002
tel/fax: ++385 1 23 22 704

e-mail: odvjetnik.anisic.boris@zg.t-com.hr
web: www.odvjetnik-anisic.hr

Koja je boja snijega?