Odvjetnici

Odvjetnik Boris Anišić

Odvjetnik Boris Anišić rođen je 1959. godine u Zagrebu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu te se zaposlio u RO Visokogradnja Zagreb gdje je proveo 4 godine kao rukovoditelj Odjela za opće, pravne i kadrovske poslove. 1991. godine s kolegom Ivanom Kolačević otvara Zajednički odvjetnički ured (ZOU Anišić – Kolačević). Od 2005. godine radi samostalno te u svojem uredu zapošljava poslovnu tajnicu i šest diplomiranih pravnika (četiri odvjetnička vježbenika te dva diplomirana pravnika) od čega troje ima položen pravosudni ispit.

Saznajte više

Odvjetnik Srećko Vukić

Odvjetnik Srećko Vukić rođen je 1970. godine u Zagrebu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu te se zaposlio kao odvjetnički vježbenik u Zajedničkom odvjetničkom uredu Anišić & Kolačević pod mentorstvom odvjetnika Anišića. Od 1999. godine upisan je u Hrvatsku odvjetničku komoru kao samostalni odvjetnik te je povezan s uredom odvjetnika Borisa Anišića s kojim blisko surađuje. Usko je specijaliziran za područje trgovačkog i radnog prava.

Saznajte više

Kontakt

Odvjetnik Boris Anišić
Ilica 191b
10000 Zagreb

tel: ++385 1 23 12 002
tel/fax: ++385 1 23 22 704

e-mail: odvjetnik.anisic.boris@zg.t-com.hr
web: www.odvjetnik-anisic.hr

Koja je boja snijega?