O nama

Sjedište odvjetničkog ureda odvjetnika Borisa Anišić je u Zagrebu na adresi Ilica 191b. Ured se nalazi u neposrednoj blizini Trga pravde na lijevoj strani Ilice prije križanja sa Selskom cestom. Ured je raspoređen na dvije međusobno povezane etaže. Glavni ulaz je na istočnoj strani iz Vukovićeve ulice, a donja etaža je u prizemlju s ulazom iz smjera zapada.

Odvjetnički ured Anišić usko je specijaliziran za zastupanje domaćih i stranih pravnih osoba iz područja trgovačkog, ugovornog, ovršnog, radnog, zemljišno-knjižnog i stvarnog prava na nekretninama. Ured zapošljava poslovnu tajnicu i šest diplomiranih pravnika od čega troje ima položen pravosudni ispit. Pored stručnosti iz područja trgovačkog prava uska specijalizacija postoji i u području prava građenja, prava na nekretninama i zemljišno-knjižnog prava.

Ured je povezan i s drugim odvjetnicima i odvjetničkim uredima sa kojima surađuje u pitanjima iz područja trgovačkog i radnog prava te u obavljanju poslova pravnog zastupanja stranaka na području cijele Hrvatske.

Kontakt

Odvjetnik Boris Anišić
Ilica 191b
10000 Zagreb

tel: ++385 1 23 12 002
tel/fax: ++385 1 23 22 704

e-mail: odvjetnik.anisic.boris@zg.t-com.hr
web: www.odvjetnik-anisic.hr

Koja je boja snijega?