Odvjetnički ured Anišić

Sjedište odvjetničkog ureda odvjetnika Borisa Anišić je u Zagrebu na adresi Ilica 191b. Ured se nalazi u neposrednoj blizini Trga pravde na lijevoj strani Ilice prije križanja sa Selskom cestom. Ured je raspoređen na dvije međusobno povezane etaže.

Saznajte više

Područja djelovanja

U obavljanju odvjetničke djelatnosti odvjetnik Boris Anišić usmjeren je prvenstveno na pružanje pravne pomoći s područja trgovačkog prava. Zbog toga je i njegov odvjetnički ured usko specijaliziran za zastupanje domaćih i stranih trgovačkih društava.

Saznajte više

Jeste li znali?

Odvjetnik je dužan, sukladno zakonu, čuvati kao odvjetničku tajnu sve što mu je stranka povjerila ili što je u zastupanju stranke na drugi način saznao.
Odvjetničku tajnu dužne su čuvati i druge osobe koje rade ili su radile u odvjetničkom uredu.

Saznajte više

Odvjetnik

Odvjetnik Boris Anišić

Odvjetnik Boris Anišić rođen je 1959. godine u Zagrebu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu te se zaposlio u RO Visokogradnja Zagreb gdje je proveo 4 godine kao rukovoditelj Odjela za opće, pravne i kadrovske poslove. 1991. godine s kolegom Ivanom Kolačević otvara Zajednički odvjetnički ured (ZOU Anišić – Kolačević). Od 2005. godine radi samostalno te u svojem uredu zapošljava poslovnu tajnicu i šest diplomiranih pravnika (četiri odvjetnička vježbenika te dva diplomirana pravnika) od čega troje ima položen pravosudni ispit.

Saznajte više

Kontakt

Odvjetnik Boris Anišić
Ilica 191b
10000 Zagreb

tel: ++385 1 23 12 002
tel/fax: ++385 1 23 22 704

e-mail: odvjetnik.anisic.boris@zg.t-com.hr
web: www.odvjetnik-anisic.hr

Koja je boja snijega?